Gården

 

Rickeby Gård är från början en prästgård, och ägdes av Uppsala stift fram till och med 1995. Då hette den Riala prästgård. Fastighetens nuvarande namn kommer från det jordbruksskifte som ligger närmast stamfastigheten – Rickebygärdet, efter den gård som tidigare låg mitt emellan Ekeby och Lundby i Riala, och dit marken då hörde.

Gården består av 74 ha mark, varav 34 ha odlad mark, 16 ha betesmark, 20 ha skog och resterande improduktiv skogsmark, s.k. impediment. På markerna produceras hö och ensilage för eget bruk.

På gården finns det hästar, får, kor, hönor och grisar, samt två bordercollies och ett gäng katter.